Project Bewust

 

 

 

is een doordacht interactief programma dat gericht is op het effectief ontwikkelen van vaardigheden en grondhouding die leiden tot het eenvoudiger matchen van/naar: mens en werk, mens en scholing en mens en participatie. Kort gezegd “werken aan de werkfactor”.

 
Voor bedrijven is er Bewust Ondernemerschap. Een traject dat op maat voor u uitgewerkt wordt. Er zijn diverse kernspecialisatieonderdelen die gekoppeld kunnen worden aan het vaste raamwerk van Project Bewust, de STS methode. Meer hierover vind u terug onder de link Bedrijven boven aan de pagina.


Voor particulieren zijn er diverse workshops zoals Bewust Ondernemerschap, Bewust Ouderschap en Bewust Partnerschap. Meer informatie hierover vind u onder de link Workshops boven aan de pagina.Door het volgen van een onderdeel van Project Bewust komen deelnemers in beweging, leren samen te werken en werken aan het hervinden van hun zelfvertrouwen en eigenwaarde met een positieve blik. Hierdoor nemen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan actief op zoek naar passende mogelijkheden en het bereiken van gewenste resultaten op het gebied van samen leven, werken, leren en participeren. Het uiteindelijk praktisch doel zal zijn dat een ieder zijn of haar weg vervolgt vanuit een verbeterde grondhouding en dus beter aanspreekbaar is op gedrag, houding en taakverantwoordelijkheid. Na het volgen van de training en/of workshop zullen de deelnemers niet alleen een juister beeld hebben van hun mogelijkheden en vaardigheden, maar zullen zij ook in staat zijn om gefundeerde keuzes te maken.

 H
oe gaan we dit bereiken?

Dit bereiken wij door:
• te werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden; versterken van competenties
• het stimuleren van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en daadkracht; 
  empowerment
• de wil tot verbetering te stimuleren; veranderingstolerantie
• de groepsontwikkeling/samenwerking te stimuleren; participatie
• de deelnemers te leren omgaan met veranderingen; mobiliteit
• blokkades waar nodig te helpen oplossen; balans mentaal en fysiek gezond
• de bevordering van een "lerende" persoonlijkheid; employability

 O
nze filosofie op mens en werk

Leven betekent samenleven, werken betekent samenwerken. Sommige mensen zijn door verschillende redenen minder goed in staat om zichzelf te (laten) spiegelen. Onze ervaring is dat mensen snel gedemotiveerd zijn door het gevoel dat ze geleefd worden, zowel thuis als in hun functie, het niet kunnen oplossen van zakelijke, relationele en/of familiaire problemen of grip kunnen krijgen op hun dip. De wil is er wel maar de kracht, de beslissingsbevoegdheid en/of het inzicht ontbreekt. Angst is vaak een belemmerende factor bij veranderingen in hun werk- en/of thuissituatie. Wil men als werknemer kunnen excelleren is het noodzakelijk dat men als mens in balans is. Wij ‘kneden’ de mens en vormen de werknemer. Wij pamperen niet maar zorgen ervoor dat mensen zelfredzaam worden en regisseur zijn van hun eigen baan en leven. Dit doen wij door ervaringsgerichte training en coaching. De trainer/coach vervult de rol van regisseur en is contactpersoon voor alle stakeholders. De kandidaat is de hoofdrolspeler in zijn eigen setting. Leven of overleven is dan het verschil.

 K
ern van onze aanpak

Project Bewust is ontstaan door onze overtuiging dat iedereen talenten bezit. Elk mens heeft kwaliteiten, een eigen taak en plaats in de maatschappij. Net als een ruwe diamant hebben sommige mensen het nodig om hun glans (terug) te krijgen door bewerking van het ruwe materiaal. Eerst werken we aan de mens en daarna het vormen van de functionaris. Wij maken als trainers en coaches gebruik van het door onszelf ontwikkelde raamwerk de STS methode. Dit raamwerk leidt in 7 stappen naar persoonlijke groei en innerlijke kracht waardoor mensen in staat zijn om verantwoordelijkheid op zich te nemen en zich kunnen manifesteren in de maatschappij. Het is in de basis een persoonlijk ontwikkelingsprogramma naar werken, leren en participeren. Daarnaast maken wij gebruik van de 8 sleutels tot succes.


1. Passie en flow
E
r bestaan vele definities over passie en flow. Volgens ons is passie en flow verbonden aan hetgeen je leuk vindt en wat voor jou zinvol is. Je hebt talent ergens voor en bijna moeiteloos behaal je resultaten zonder het gevoel van bloed, zweet en tranen. Iedereen heeft talenten maar niet altijd zijn we ons hiervan bewust. Wij gaan op zoek naar jouw talenten, passie en flow.

2. Overtuigingen
O
nze overtuigingen en meningen zijn vaak gebaseerd op wat we van anderen hebben aangenomen als waarheid. Dat kunnen je ouders, leerkrachten, vrienden, idolen, films of boeken zijn geweest. Waar wij naar kijken is welke overtuigingen zijn nu echt van jezelf en waarin ben je een kopie van een ander. Welke overtuigingen belemmeren jou door anders naar de waarheid te kijken en te handelen. Hoe uniek is jouw waarneming en reactie, jouw gedrag en gedachten. In hoeverre zijn jouw overtuigingen de stuwende kracht voor jouw passie en flow?

3. Focus en doel
O
m een doel te kunnen bereiken moet je gefocust zijn. Dat wil zeggen vastberaden en overtuigd om je doel te bereiken. Hiervoor is vasthoudendheid en doorzettingsvermogen voor nodig. Volledige commitment aan jezelf om bij iedere verleiding weer jezelf aan te spreken om je te houden aan gemaakte afspraken. Hoe eet je een peer? Niet in één keer maar in kleine behapbare hapjes. Met het streven naar ons einddoel gaan wij niet “hapsgewijs” maar stapsgewijs naar ons doel.

4. Waarden en waardecreatie
W
aar ben je trots op, waar sta je voor en wat is voor jou waardevol om voor te gaan. Gaan voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen. Wat vind je ethisch verantwoord, wat is je moraal. Sta je voor ‘ik’ of sta je voor ‘wij’. In dit blok werken wij aan bewustzijn, wie we zijn en waarom wij doen zoals wij doen. Wat levert het op en in hoeverre draagt het bij aan het verbeteren van de maatschappij; het werken aan waardecreatie.

5. Energie
E
nergie is de motor van de ziel. Onze taal zit vol met spreekwoorden en gezegden rondom energie. Energie, je ziet het niet maar het is er wel. Zonder energie is het ondenkbaar dat je kunt werken aan waardecreatie. Zoals je een lichaam nodig hebt om te bewegen, zo heb je energie nodig om vitaal in actie te komen. Lichaam, geest en ziel werken samen om je talenten tot uitdrukking te brengen en je passie te volgen. In deze stap gaan we werken aan jouw energiehuishouding.

6. Verbond en verbinden
W
e leven niet alleen, we zijn allemaal op één of andere manier met elkaar verbonden. Om je verbonden te voelen met een groep mensen moet je het aandurven je te verbinden. Verbinden kan alleen wanneer jezelf een goede grondhouding hebt en verbinding maakt met je eigen ‘zijn’. Vanuit dit ‘zijn’ kun je relaties aangaan met anderen. Je voelt je verbonden en verbind je met liefde. Gepassioneerd en liefdevol leven en werken, wie wil dat nou niet?

7. Communiceren en creëren
Z
oek geen excuus maar ga op zoek naar mogelijkheden. Pak elke uitdaging aan die zich voordoet en communiceer met anderen. Waardeer, leer en creëer. Vertel je verlangens, je passie, je talenten en je doelen. Vertel over jouw drive en creëer een omgeving die voor jou werkt en met wie jij wil samenwerken. Breng over wat je te vertellen hebt, open en eerlijk maar altijd met respect. Effectief communiceren is dat datgene wat je zegt klopt met wat je voelt en denkt. Daarnaast is het handig te definiëren hoe een aardbei smaakt: kortom samen de kern van de boodschap benoemen en daar helder benoemde praktische actiepunten aan verbinden. Er ontstaat zo aanvaarding en begrip bij de ander. Wees dankbaar voor alles op je pad. Je leert van een tegenslag geen mokerslag te maken. Denk aan het moment dat je leerde fietsen. De wil om vooruit te komen heeft ervoor gezorgd dat je je angst om te vallen overwon en je aanzette om te trappen, te sturen naar de richting die jij koos in het tempo dat jij aankon en met stimulans en hulp van anderen. Geniet van het samen fietsen en wees dankbaar voor.

8. Inspiratie en inspireren
W
at inspireert jou en wie inspireer jij? Wat bezielt jou om te beleven en te leven? Hoe geef je dit vorm en inhoud. Hoe creëer jij je eigen creatie en wordt createur/regisseur van je eigen leven en je functie. Maak plannen voor je eigen script. Wordt het een klucht, blijspel, theater of drama. It is up to you! In stap 8 verbinden wij alle voorgaande stappen met elkaar en ronden het persoonlijk ontwikkelingsprogramma af.

Ervaar wat Project Bewust voor u kan betekenen.
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Mail hiervoor naar info@hildegartsmits.nl 
of bel met Hildegart Smits op 0653-291080