Visie en Waarden


'ALS JE VANDAAG DOET WAT JE GISTEREN DEED, ZAL ER

MORGEN NIETS VERANDEREN...'


Als mensen zich bewust zijn van zichzelf en van anderen zullen zij succesvoller zijn in hun privéleven en zakelijke carrière.

Dit wordt bereikt:

 • door de individu bewust te maken van zijn identiteit en levensstijl: lichaam en gezondheid
 • door bewust te maken wat de individu kan, moet en wil: capaciteiten, drijfveren, groei
 • door het ego te leren ontstijgen om zo een hoger gezamenlijk doel te bereiken:
  normen en waarden, wederzijds respect
 • duurzaam ondernemen en teruggeven aan de gemeenschap
  verantwoordelijkheid nemen, gezamenlijke doelen leren stellen
 • door emotionele intelligentie te ontwikkelen
  waardoor stress en werkdruk niet langer invloed hebben op gezondheid, succes en relaties
 • door welzijnswerk op een commerciëlemanier uit te voeren worden de dagelijkse leerprocessen doorgetrokken met als
  resultaat directe veranderingen in privé- en werkomgeving.


  Directe veranderingen, blijvend resultaat!

  Het geleerde is geen kunstje, maar een praktische nieuwe
  leefwijze waarmee blijvend resultaat wordt behaald zowel
  voor de individu als gezin, gemeenschap en organisatie.