Werkwijze en prijzen

Voor bedrijven verzorgen wij al onze trajecten op maat. Wij zijn trots op onze werkwijze, normen en waarden en scherpe prijsstelling. Wij kiezen ervoor u de werkwijze uit te leggen in plaats van u, online, al een prijslijst aan te bieden.

Uitgangspunt is dat een ieder recht heeft op begeleiding. Prijs mag wat ons betreft geen criterium zijn om voor onze organisatie te kiezen. Wij sluiten deals op basis van wederzijds vertrouwen. De klant/cliënt én de medewerker van ons bureau moeten gezamenlijk het vertrouwen hebben dat er tot een gewenst resultaat kan komen. Uiteraard zijn er richtlijnen waar wij ons aan houden. Wij toetsen 2 keer per jaar welke prijzen er in de markt gehanteerd worden en zorgen ervoor dat wij een realistische prijs blijven neerleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat we de prijs kwaliteit verhouding scherp stellen en dat we er met iedere partij, zowel particulier als zakelijk, uitkomen.

STAP 1
Om tot een beslissing te komen is er vooraf altijd een intakegesprek. Wij én de klant/cliënt steken hier onze tijd in en dragen gezamenlijk de kosten voor de tijd die dit in beslag neemt. In dit gesprek, wat een uur tot maximaal anderhalf uur in beslag zal nemen, zal doorgevraagd worden op wat de kernvraag van de klant/cliënt is. Onze medewerker zal samenvatten wat hij/zij in dit gesprek heeft beluisterd en geconstateerd. Aan de hand daarvan wordt in het kort een tijdspad weer gegeven. Vervolgens geeft de medewerker een richtprijs aan en kan de klant/cliënt aangeven of dit binnen zijn/haar budget past. Aan het eind van het gesprek wordt de intentie van beide partijen uitgesproken: we gaan de klus samen wel of niet klaren! Als het antwoord volmondig 'ja' is gaan we naar de volgende stap.

STAP 2
De offerte en/of behandelplan wordt gemaakt. De klant/cliënt krijgt deze per mail, de richtlijn hiervoor is binnen 10 dagen, toegestuurd en krijgt de tijd om deze, voorafgaand aan de volgende stap, door te nemen. Indien gewenst wordt er in de zakelijke markt nog een aantal gesprekken met medewerkers van diverse afdelingen gevoerd voordat de offerte uitgewerkt wordt.

STAP 3
In het 2e gesprek, richtlijn hiervoor is 10 dagen na offerteverzending, wordt de offerte of het behandelplan gezamenlijk doorgenomen en bij akkoord direct door beide partijen ondertekend. De begeleiding zal vervolgens per direct of op de afgesproken datum van start gaan.

Ervaring heeft bewezen dat het werken op deze manier van meet af aan draagvlak bij beide partijen creëert. Er ontstaat wederzijds commitment van waaruit direct intenser gewerkt kan worden. Dit leidt tot snellere, betere resultaten en scheelt uiteindelijk enorm in de kosten.

Indien u belangstelling heeft voor één van onze trajecten vragen wij u contact op te nemen.
Dit kan door te bellen met 0653-291080 (Hildegart Smits) of een mail te sturen naar
info@hildegartsmits.nl